Commissie van Advies

De weg naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Leerlingen met een begeleidingsbehoefte die de mogelijkheden van het regulier voortgezet onderwijs overstijgen, kunnen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) wel passend onderwijs ontvangen. Hiervoor is echter wel een zogenaamde Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) noodzakelijk.

Met de invoering van passend onderwijs beslist het samenwerkingsverband over de toelating tot het VSO, doormiddel van een Commissie van Advies. Wanneer een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven, wordt hierin opgenomen hoe lang deze geldig is en om welke bekostigingscategorie het betreft.

Er kan een hertoewijzing aangevraagd worden wanneer de toelaatbaarheidsverklaring afloopt en VSO nog steeds de meest passende setting is voor een leerling. Van het VSO wordt verwacht bij elke evaluatie te bezien in hoeverre terugplaatsing van de leerling richting regulier VO mogelijk is.

De Commissie van Advies komt in het jaar 2022-2023 bijeen op woensdagochtend:

september: 14 en 28
oktober: 12 en 26 
november: 9 en 23
december: 7 en 21
januari: 18
februari: 1 en 15
maart: 15 en 29
april: 12
mei: 10 en 24
juni: 7 en 21
juli: 5 en 19

Een notitie over het aanvragen van de aanvraag is beschikbaar. De volledige aanvraag dient één week voor aanvang van de vergadering van de Commissie van Advies ingediend te worden. De aanvraag kan vanaf het schooljaar 2022/2023 alleen nog worden gedaan via de digitale omgeving Indigo. Hiervoor dient een account aangemaakt te worden. Mocht u nog geen account hebben dan kan per e-mail een verzoek om accountgegevens gestuurd worden aan commissievanadvies@fultura.nl.

Voor een toelichting op de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) klik u hier.

Hertoewijzing

De aanvraag van een hertoewijzing dient door de VSO school gedaan te worden via de digitale omgeving Indigo. Vanaf het schooljaar 2022/2023 worden alleen nog aanvragen in behandeling genomen die via Indigo worden ingediend. Ook de aanvragen voor een hertoewijzing dienen één week voorafgaand aan de vergadering van de Commissie van Advies aangeleverd te worden. Hiervoor dient een account aangemaakt te worden. Mocht u nog geen account hebben dan kan per e-mail een verzoek om accountgegevens gestuurd worden aan commissievanadvies@fultura.nl.

Bezwaarprocedure

Tegen de beslissing van het samenwerkingsverband al dan niet over het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring, kan bezwaar aangetekend worden. Elk samenwerkingsverband is verplicht een bezwaarschriftprocedure en een (bezwaar)adviescommissie te hebben. Op de bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Voor het bezwaarschrift verwijzen we u door naar: http://onderwijsgeschillen.nl/thema/passend-onderwijs

Gebied onder verantwoordelijkheid SWV Fultura

De volgende postcodes vallen onder het SWV Fultura - VO 2103 ( Zuidwest Friesland)

  • De Friese Meren ( postcodes 8556 tot en met 8583)
  • Súdwest-Fryslân ( m.u.v. postcodes 8644, 8647, 9012, 9013 en 9104)