Passend Onderwijs

 

Alle mensen zijn verschillend, maar met elkaar vormen we één samenleving.
Het is belangrijk dat alle kinderen al op school leren dat iedereen anders is. En dat je van elkaar kunt leren. Want dat is de basis voor een gezamenlijke toekomst.

Infographic

Het gaat met je kind niet goed op school. Wat nu? 

Vind de weg om bij de school en het onderwijs aan de bel te trekken en alle mogelijke
hulpbronnen die je kan benutten.
 

Visie Fultura

Wat willen we en waarom?

De missie van het samenwerkingsverband is als volgt geformuleerd:

Alle leerlingen hebben recht op goed en passend onderwijs. Het samenwerkingsverband Fultura streeft naar een dekkend aanbod in de regio: voor alle leerlingen een passende onderwijsplek met ondersteuning zo thuisnabij mogelijk, onder het motto:

 - wij maken onderwijs passend -

De missie vertaalt zich in de volgende ambities:

  • Onze leerlingen zitten allemaal op een goede en passende onderwijsplek zo thuisnabij mogelijk
  • Wij bereiken samen meer, we delen onze expertise
  • Wij bieden regulier onderwijs waar het kan en speciaal waar nodig
  • Wij hebben het samenwerkingsverband ingericht als een netwerkorganisatie
  • Wij hebben de bestuurlijke organisatie VO/PrO/VSO in de regio toekomstbestendig gemaakt

 

In het Ondersteuningsplan 2018-2022 staan onze plannen voor de komende vier jaar beschreven.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016