Passend onderwijs
doen wij samen

Alle jongeren verdienen een passende en doorlopende ontwikkeling en goed onderwijs thuisnabij. Om dit te kunnen realiseren werken we samen met ouders, onderwijs, jeugdhulp instellingen en andere ketenpartners. Met elkaar kunnen we het ontwikkelings- en onderwijsproces op gang brengen en houden en zorgen voor een veilige en stimulerende leer- én leefomgeving voor de jongeren.
Passend onderwijs doen wij samen binnen onze regio!

Note: de inhoud van deze website is nog in ontwikkeling. Dank voor uw begrip.

Voor ouders

Soms heeft uw kind extra ondersteuning op school nodig of is een andere plek passender. Misschien is er een onderzoek nodig of is uw kind aangemeld voor een TLV? Er zijn verschillende mogelijkheden. Wij vertellen u hier graag meer over.

Voor professionals

Ben je op zoek naar meer informatie over mogelijkheden voor leerlingen en onze procedures? We informeren je graag.

Over ons

Op deze pagina nemen we u mee in wie wij zijn, wat we doen en waar we naartoe willen.

Infoplein

Steunpunt Friesland

Ouders en jeugd die vragen hebben over passend onderwijs kunnen altijd bij ons terecht. Ook voor advies, informatie of een luisterend oor staan wij voor je klaar. Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland is een initiatief van vier samenwerkingsverbanden.

Over SWV Fultura

Samenwerkingsverband Fultura is een samenwerking in de regio en heeft als doel om voor iedere leerling een passende onderwijsplek te realiseren. De scholen binnen ons samenwerkingsverband spreken samen af hoe ze passend onderwijs kunnen organiseren met het geld dat het samenwerkingsverband van de overheid ontvangt.

Agenda

20 juli

Zomervakantie

20 juli t/m 2 augustus