Deelnemende scholen SWV Fultura

SWV Fultura is een samenwerkingsverband dat er op gericht is om voor de deelnemende scholen Passend Onderwijs te realiseren op het gebied van de integrale leerlingenzorg. De deelnemende besturen binnen het samenwerkingsverband voor regio Zuid West Friesland zijn:


Stichting v. CVO Zuid-West Fryslân

 • csg Bogerman  (loactie: Sneek, Balk, Koudum) - VMBO/H/V
 • Marne college Bolsward - VMBO/H/V
 • Zuiderpoort - Praktijkonderwijs (De Diken)

Stichting Nordwin College

 • Nordwin College Sneek - VMBO Groen

Stichting v.Openbaar Onderwijs Odyssee

 • Praktijkschool Sneek - Praktijkonderwijs( De Diken)
 • Sinne - cluster 3 onderwijs

Stichting RENN 4

 • VSO Sneek - cluster 4 onderwijs

Stichting RSG Magister Alvinus

 • RSG Magister Alvinus Sneek- VMBO/H/V
 • Tienerschool Sneek

Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân

 • Piet Bakkerschool – cluster 3 onderwijs

Deelnemer van het bestuur SWV Fultura: ROC Friese Poort Sneek - MBO
 

 • Nordwin college
 • Bogerman
 • Renn4
 • ROC Friese Poort
 • De Diken
 • Piet Bakkerschool
 • RSG Magister Alvinus
 • Sinne
 • Marne College
 • Tienerschool