Deelnemende scholen SWV Fultura

SWV Fultura is een samenwerkingsverband dat er op gericht is om voor de deelnemende scholen Passend Onderwijs te realiseren op het gebied van de integrale leerlingenzorg. De deelnemende besturen binnen het samenwerkingsverband voor regio Zuidwest Friesland zijn:


Stichting voor CVO Zuid-West Fryslân

 • csg Bogerman  (loactie: Sneek, Balk, Koudum) - VMBO/H/V
 • Marne college Bolsward - VMBO/H/V
 • Praktijkonderwijs De Diken

Stichting Aeres Groep

 • Aeres VMBO Sneek

Stichting voor Openbaar Onderwijs Odyssee

 • Sinne - cluster 3 onderwijs

Stichting RENN 4

 • VSO Sneek - cluster 4 onderwijs

Stichting RSG Magister Alvinus

 • RSG Magister Alvinus Sneek- VMBO/H/V
 • Tienerschool Sneek

Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân

 • Piet Bakkerschool – cluster 3 onderwijs

Deelnemer van het bestuur SWV Fultura: ROC Friese Poort Sneek - MBO
 

 • Aeres VMBO Sneek
 • Bogerman
 • Renn4
 • ROC Friese Poort
 • Piet Bakkerschool
 • RSG Magister Alvinus
 • Sinne
 • Marne College
 • Tienerschool
 • De Diken