De Organisatie van het SWV Fultura

Bestuur

Samenwerkingsverband Fultura bestaat uit 9 scholen die onder verantwoordelijkheid staan van 6 schoolbesturen. Deze schoolbesturen hebben ieder een vertegenwoordiger in het bestuur van het samenwerkingsverband. Deze schoolbesturen hebben in het zogenaamde ondersteuningsplan het passend onderwijs willen geworden.

Scholen Schoolbestuur Vertegenwoordiger bestuur
  • Sinne (VSO)
Kyk Dhr. B. ten Kate
  • VSO vestiging Sneek
RENN4 RENN4 Mevr.  Y. Beishuizen
  • Piet Bakkerschool (VSO)
SO Fryslân Mevr.  M. Pruiksma
  • Aeres VMBO Sneek
AERES Mevr. T. Kruijer
  • RSG Magister Alvinus
RSG Magister Alvinus Dhr. S.A.J. Haverkamp
  • Praktijkschool  De Diken
  • csg Bogerman 
  • Het Marne College
CVO Dhr. A. Leijenaar

Directie

De directeur is belast met de uitvoering van het ondersteuningsplan.

Ondersteuningsplanraad (OPR)

De ondersteuningsplanraad is een speciale medezeggenschapsraad van hetzelfde. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. In de ondersteuningsplanraad zit een ouder en een medewerker van elke bestuursorganisatie (Het CVO heeft een dubbele vertegenwoordiging in de OPR).

De leden van deze raad moeten dus  ouders, personeelsleden en/of leerlingen zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden door de medezeggenschapsraden van de organisaties die deelnemen aan het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR'en te zijn.

Scholenoverleg

Het samenwerkingsverband kent een scholenoverleg. In het scholenoverleg zitten gemandateerde medewerkers van de deelnemende scholen. In de gemeente worden de doelen in het ondersteuningsplan besnoeien. Bij het scholenoverleg schuift ook een vertegenwoordiger van de gemeenten aan en een directielid van ROC de Friese Poort.