Mijn kind gaat voor het eerst
naar het V(S)O

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een behoorlijke stap voor de leerling, maar uiteraard ook voor u als ouder. U gaat samen een keuze maken voor een school voor voortgezet onderwijs.

Als ouder kunt u uw kind rechtstreeks schriftelijk aanmelden bij de school van uw keuze. Vanaf dat moment heeft deze school de zorgplicht voor uw zoon of dochter. Mocht de school van uw keuze geen passende plek blijken te zijn, dan wordt in overleg met u een passende plek gezocht op een andere reguliere school, dan wel een speciaal onderwijs school.

Mijn kind

Agenda

17 april

Scholenoverleg

24 april

Vergadering Commissie van Advies

29 april

Meivakantie

29 april t/m 12 mei